Projekt Všednosti zachytáva bežné veci okolo nás. Všetky fotografie sú vyhotovené výhradne pomocou mobilného telefónu. Galéria je priebežne aktualizovaná o nové snímky. // The project “Všednosti” captures the ordinary things around us. All photos are made exclusively by a mobile phone. The gallery is constantly updated with new images.